Kontakt :

NATAN Sp. z o.o.

43-410 Marklowice Górne  Ul. Adama Mickiewicza 17B

tel.:  +(48) 501 188 499     Internet.:  www.natan.com.pl
fax.: +(48) 32 4446937      e-mail.:  natan@natan.com.pl

Dział Sprzedaży i Doradztwa Technicznego:

tel.: (+48) 501 188 499       fax: (+48) 32 444 69 37     e-mail: natan@natan.com.pl

Dział Księgowości i Rozliczeń:

tel.: (+48) 502 525 726       fax: (+48) 32 444 69 37     e-mail: ksiegowosc@natan.com.pl

Dział Współpracy Handlowej:

tel.: (+48) 501 188 499       fax: (+48) 32 444 69 37     e-mail: grzegorz.waligora@natan.com.pl
 

Siedziba Spółki - Adres Korespondencyjny:

NATAN Sp. z o.o. z siedzibą w Marklowicach Górnych, ul. Górna 5, kod pocztowy 43-410, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000216929 prowadzonym przez:
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki 50.000,00PLN NIP: 651-16-27-387 REGON: 278254682