Contact :

NATAN Sp. z o.o.

43-410 Zebrzydowice        Ul. Elizy Orzeszkowej 24

tel.:  +(48) 501 188 499     
Internet.:  www.natan.com.pl
fax.: +(48) 32 4446937      e-mail.:  natan@natan.com.pl

Export Sales Manager:

tel .: (+48) 502 525 726  tel.: (+48) 501 188 499        fax: (+48) 32 444 69 37     e-mail: natan@natan.com.pl

Headquarters - postal address:

NATAN Sp. z o.o. z siedzibą w Marklowicach Górnych, ul. Górna 5, kod pocztowy 43-410, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000216929 prowadzonym przez:
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki 50.000,00PLN NIP: 651-16-27-387 REGON: 278254682